Çatı Aktarma Hizmetleri

MADDE 1: AKÇA  MANTOLAMA  İZOLASYON Sözleşmede  yer alan, iş ile ilgili her aşamada malzeme, Nakliye ve montaj esnasında olabilecek her türlü hasardan sorumludur. AKÇA  MANTOLAMA  İZOLASYON  İmalat ve montaj İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü ve tüm kanun ve yönetmelikleri eksiksiz olarak hükümlerini,yerine getirmekle yükümlüdür. AKÇA  MANTOLAMA  İZOLASYON  Bu iş için istihdam edeceği personelin çalışmaları sırasında olabilecek iş kazası sonucu meydana gelebilecek ölüm, bedeni ve maddi zararlardan bizzat sorumludur. AKÇA  MANTOLAMA  İZOLASYON  montajın başlangıcından bitimine kadar çalışma alanında, şantiye sahasında, yasalar ve tüzüklerde yazılı olan tüm emniyet ve sağlık tedbirlerini almak zorundadır. Yapılan işin niteliğine uygun olarak çalışanlarını koruyucu donanımla çalıştıracaktır. AKÇA  MANTOLAMA  İZOLASYON  montaj sırasında mevcut alt ve üst yapılar ile tüm taşınır ve taşınmaz mallara zarar vermemek için gerekli önlemleri alacaktır. Alınan önlemlere rağmen meydana gelebilecek tüm hasarlar ile üçüncü şahıslara verilebilecek zararlardan AKÇA  MANTOLAMA  İZOLASYON  tek başına sorumludur. Ayrıca AKÇA  MANTOLAMA  İZOLASYON  çalışanlarının üçüncü kişilere vereceği zararlardan dolayı doğacak cezai ve hukuki sorumluluklardan da sorumludur. İşveren, yukarıda sayılan olaylar nedeniyle sorumlu tutulamaz.

MADDE 2: YÜKLENİCİNİN ÇALIŞTIRACAĞI İŞÇİLER VE İŞÇİ HAKLARI

Çalışanların özlük hakları öncelik taşımaktadır. Bu nedenle AKÇA  MANTOLAMA  İZOLASYON  çalıştırdığı işçilerini SGK’ya kaydettirecek, ücretlerini aylık bordrolarla zamanında ödeyecektir. AKÇA  MANTOLAMA  İZOLASYON  ücretlerden yapılan stopaj kesintileri ile aylık SGK primlerini zamanında Vergi Dairesi ve SGK’ya  yatıracak ve bu işlemlere ait belgelerin  fotokopilerini İşveren’ everecektir. İşçi hakları: Yüklenici, bu işte çalıştırdığı bütün işçilerin SGK primleri ile tüm haklarını muntamazan ödeyecektir. İşçi alacakları konusunda T.C. Bayındırlık işleri Genel Şartnamesi ve İş Kanunu uyarınca hareket edilecektir. İş kazalarının sorumluluğu: Yüklenici personelinin(idare personel dahil), kasıt veya ihmal bulunması durumunda sebep olduğu her çeşit kaza sonucu; İş sahibi ile üçüncü şahıslara gelebilecek her türlü maddi ve bedeni hasarın sorumluluğu tamamen yükleniciye  aittir. Yüklenici çalıştırdığı işçilerin emniyet kemerini temin edecek ve kullanılmasını sağlayacaktır. Yüklenici çalışmaları sırasında kendi işinin ifası ile ilgili olarak her türlü kazalara karşı önlemini almakla yükümlüdür. İş güvenliği ile ilgili yüklenicinin koymuş olduğu güvenlik levhalarında belirtilen kurallara uyulmasını sağlayacak ve bu levhalar hiçbir şekilde kaldırılmayacak veya yeri değiştirilmeyecektir. Kat maliklerinin bu levhalara uyumu iş sahibince sağlanacaktır. İskele, merdiven, çalışma platformu gibi yerlerde gerekli emniyet tedbirleri alınmadan çalışmaya başlanmayacaktır.

MADDE 3: Sözleşmenin imzasından sonra meydana gelebilecek malzeme +işçilik veya benzeri bir fiyat artışı için AKÇA  MANTOLAMA  İZOLASYON  ya herhangi bir fiyat farkı ödenmeyecektir.

MADDE 4: İşçi hakları: Yüklenici, bu işte çalıştırdığı bütün işçilerin SGK primleri ile tüm haklarını muntamazan ödeyecektir. İşçi alacakları konusunda T.C. Bayındırlık işleri Genel Şartnamesi ve İş Kanunu uyarınca hareket edilecektir.İş kazalarının sorumluluğu: Yüklenici personelinin(idare personel dahil), kasıt veya ihmal bulunması durumunda sebep olduğu her çeşit kaza sonucu; İş sahibi ile üçüncü şahıslara gelebilecek her türlü maddi ve bedeni hasarın sorumluluğu tamamen yükleniciye  aittir. Yüklenici çalıştırdığı işçilerin emniyet kemerini temin edecek ve kullanılmasını sağlayacaktır. Yüklenici çalışmaları sırasında kendi işinin ifası ile ilgili olarak her türlü kazalara karşı önlemini almakla yükümlüdür. İş güvenliği ile ilgili yüklenicinin koymuş olduğu güvenlik levhalarında belirtilen kurallara uyulmasını sağlayacak ve bu levhalar hiçbir şekilde kaldırılmayacak veya yeri değiştirilmeyecektir. Kat maliklerinin bu levhalara uyumu iş sahibince sağlanacaktır. İskele, merdiven, çalışma platformu gibi yerlerde gerekli emniyet tedbirleri alınmadan çalışmaya başlanmayacaktır.

MADDE 5: Yapılacak işlerin tamamı, malzeme, Nakliye, işçilik, işçi s.s.k giriş ve güvenliği tüm giderler tarafımıza ait olacak.

MADDE  6: Çalışma esnasında çıkan atık ve çöpler uygun yere toplanıp etrafa dağılması önlecek, yerler korunacak, iş bitiminde yerler ekibimiz tarafından temizlenecek, çıkan molozlar şirketimiz tarafımızca atılacaktır.

 MADDE 7: Ekibimiz toplum ve etik kurallarına hassasiyet göstererek çalışacak ayrıca iş veren ve kat sahiplerinin uygun görmediği işçi/işçiler çalıştırılmayacaktır.

MADDE 8: İş sahasına aktarılan demirbaş ve sarf malzemeler için işveren tarafından kapalı, yeterli büyüklükte ve kapısı kilitli bir alan tahsis edilecektir.

MADDE 9: Şirketin ihtiyacı olan elektrik ve su bina yönetimi tarafından bedelsiz olarak karşılanacaktır.

Yapılacak işler detayı bir şekilde aşağıda yazılmıştır.

MADDE 10: Çatının üst kısımda bulunan kırık ve çatlaklar altı boşalmış tüm sıvalar hasar görmüş yerlerin tamamı kırılacak kırdığımız  yerlerin büyük olan kısımlarına kara sıva ile küçük olan kısımlarına özel dolgu elyaf tamir harç malzemesi ile tüm tamir ve tadilatları yapılacaktır.

MADDE 11: Çatı Yenilenmesi ve İzolasyon İşleri: Çatının deniz tarafında bulunan kısmında çatı komple sökülecektir. Bu kısımda çatı, tekniğine uygun eğimde yükseltilecektir. Çatıda bulunan havalandırma, aydınlık vb. bölümler yeni oluşturulacak çatıya uygun şekilde yükseltilecektir. Çatı yükseltilirken mevcut taşıyıcı sistemine uygun malzeme kullanılarak uygulama yapılacaktır. Çatının yeni sistemi oluşturulduktan sonra OSB ve membran uygulamalarına geçilecektir. Deniz tarafındaki çatı kısmı ile uygulama yapılacak çatı birleşimindeki duvar yüzeyi komple sökülecek ve iki çatı arasında tam olarak sızdırmazlık sağlanacaktır. İşbu parapet duvarında tekniğine uygun şekilde yalıtım öncesi gerekli uygulama yapılacaktır. Yüzey düzgün hale getirilecektir. Sıva uygulaması sonrası yalıtım aşamasına geçilecektir.  Çatıdaki belirtilen diğer çatı yüzeylerinde de bulunan eski membranlar ve OSB’leri sökülecektir. Çatının iç kısmında bulunan yamuk demir yenisi ile değiştirilecek. Yeni takılan demir düz ve uygun şekilde yerinde montaj edilecek. sökülen yerler önce temizlenecek çatıda bulunan gizli dereler ve kırık tuğlaların tamir ve tadilatları yapılacak gizli derelerin iç kısmına folyolu membran yapılacak sonrasında çatıda bulunan su giderleri ve tahliye borularının etrafına izolasyon yapılacak bu işlemler bittikten sonra çatının üç tarafındaki uç kısımlarına boydan boya bir sıra tahta çakılacak. Deniz  kısmındaki çatının olukları 15 cm genişliğinde PVC FIRATPEN marka olacaktır. Oluklar bu tahtalara montaj edilecek tahta  işlemi bittikten sonra çatının gösterilen ve ölçümü yapılan eski yerlerine yeni 11,5  mm OSB’ler yapılacak OSB işlemi bittikten sonra 1 kat astar yapılacak astar membran işleminden sonra 1 kat  kumlu membran 3 mm P3000  yapılacaktır. Su Yalıtım Membranı birbiri üzerine 10 cm binili şekilde döşenecek ve yağmur oluğundaki  ek yerleri, dönüş ve montajları tangit ile izole edilecek. Baca kenarları ve hassas yerlere polyester keçeli folyolu membran uygulanacaktır. Ürün Tanıtımı Polyester keçe taşıyıcılı, APP (atactic polypropylene) katkılı, bir yüzü polietilen film diğer yüzü mineral taş kaplı plastomerik su yalıtım membranı.Kullanım Alanı Teras ve eğimli çatılar, bahçe teras, beton kanaletler, yağmur dereleri ve gizli derelerde, 1 kat yalıtım membranı üzerinde son kat kaplama malzemesi olarak kullanılacaktır. Ürün Avantajları  Esnektir, uzun ömürlüdür, UV ışınlarına dayanımlıdır, farklı tipteki yüzeylere kolaylıkla uygulanabilir, yüksek çekme ve kopma mukavemetine sahiptir, baca kenarı ve parapet dönüşü gibi detaylarda kolay uygulanır. Yüzey Hazırlama kat yalıtım membranı üzeri toz ve pisliklerden temizlenerek uygulama yapılacak yüzey oluşturulacaktır. Uygulama Ek yerlerinde 10 cm, rulo bitiş yerlerinde ise 15 cm bini payı bırakılarak, şalümo alevi ile tam olarak yüzeye yapıştırılacaktır.

Akça Mantolama İzolasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Adres:: Mehterçeşme, Cumhuriyet caddesi, 1953. Sk. No:5/A, 34515 Esenyurt / İstanbul

Ödeme Seçenekleri: İskele ve malzeme binaya geldikten sonra 1 veya 2 cepheye iskele kurulacak. iskele Kurulduktan sonra % 50 peşinat ödenecektir. Geriye kalan bakiye işin ortasında %25’i ödenecek, geriye kalan %25 ise iş bitiminde ödenecektir.

 

YARDIMA MI İHTİYACINIZ VAR?

Probleminizin çözümü için Destek Merkezi bağlantısını takip ederek, 7/24 destek ekibimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

Ücretsiz Keşif İçin Bize Ulaşın!