Bize Ulaşın

GSM: 0532 251 80 84

Mail Adresimiz

info@akcamantolama.com.tr

Çalışma Saatlerimiz

Pzt. -Cmt. : 09:00-18:00

Dış Cephe Mantolama Sözleşmesi
MADDE 1: Sözleşme konusu dış cephe mantolama ve boya uygulaması bir taraftan bundan böyle mehterçeşme mah. 1953 Sokak No: 5/A Haramidere Esenyurt / İSTANBUL adresinde ikamet eden AKÇA MANTOLAMA İZOLASYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Diğer Taraf /  Adresinde ikamet eden binanın Kat malikleri arasında yapılan sözleşme.

MADDE 2: Dış Cephesine Güvenlikli İş İskelesi kurumuna başlamadan önce  iş güvenlik uzmanımız iskele kurulacak alanı inceleyecek sonra  iskelelinin altına branda serilecek daha sonra iskele kurumaya başlanacak. binanın etrafındaki çimler ve ağaçların tamamı brandayla örtülecek.  kapı-pencere kasaları, camlar, iskele kurulan bölgeler yürüme yolları vb. noktaların kirlenmesi ile malzemelerin düşmesi riskine karşın, maskeleme bantları, naylon brandalar ve koruma plakaları ile gerekli tedbirler alınacaktır. 

MADDE 3: Dış Cephelerde bulunan kırık ve çatlaklar altı boşalmış tüm sıvalar kolon ve kirişler balkon tavanları hasar görmüş yerlerin tamamı kırılacak. kırdığımız yerlerin büyük olan kısımlara kara sıva ile küçük bölümleri özel dolgu elyaf tamir harç malzemesi ile dış cepheye uygun ve sağlıklı bir şekilde tüm tamir ve tadilatları yapılacaktır.

MADDE 4: YÜKLENİCİNİN ÇALIŞTIRACAĞI İŞÇİLER VE İŞÇİ HAKLARI

Çalışanların özlük hakları öncelik taşımaktadır. Bu nedenle AKÇA MANTOLAMA, çalıştırdığı işçilerini SGK’ya kaydettirecek, ücretlerini aylık bordrolarla zamanında ödeyecektir.AKÇA MANTOLAMA, ücretlerden yapılan stopaj kesintileri ile aylık SGK primlerini zamanında Vergi Dairesi ve S.G.K’ya yatıracak ve bu işlemlere ait belgelerin fotokopilerini İşveren’ everecektir. İşçi hakları: Yüklenici, bu işte çalıştırdığı bütün işçilerin S.G.K primleri ile tüm haklarını muntamazan ödeyecektir. İşçi alacakları konusunda T.C. Bayındırlık işleri Genel Şartnamesi ve İş Kanunu uyarınca hareket edilecektir. İş kazalarının sorumluluğu:Yüklenici personelinin(idare personel dahil), kasıt veya ihmal bulunması durumunda sebep olduğu her çeşit kaza sonucu; İş sahibi ile üçüncü şahıslara gelebilecek her türlü maddi ve bedeni hasarın sorumluluğu tamamen yükleniciye aittir. Yüklenici çalıştırdığı işçilerin emniyet kemerini temin edecek ve kullanılmasını sağlayacaktır. Yüklenici çalışmaları sırasında kendi işinin ifası ile ilgili olarak her türlü kazalara karşı önlemini almakla yükümlüdür. İş güvenliği ile ilgili yüklenicinin koymuş olduğu güvenlik levhalarında belirtilen kurallara uyulmasını sağlayacak ve bu levhalar hiçbir şekilde kaldırılmayacak veya yeri değiştirilmeyecektir. Kat maliklerinin bu levhalara uyumu iş sahibince sağlanacaktır. çalışma platformu gibi yerlerde gerekli emniyet tedbirleri alınmadan çalışmaya başlanmayacaktır.

MADDE 5 AKÇA MANTOLAMA, Sözleşme yer alan,iş ile ilgili her aşamada malzeme, Nakliye ve montaj esnasında olabilecek her türlü hasardan AKÇA MANTOLAMA, sorumludur . İmalat ve montaj İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü ve tüm kanun ve yönetmelikleri eksiksiz olarak hükümlerini,yerine getirmekle yükümlüdür. AKÇA MANTOLAMA, Bu iş için istihdam edeceği personelin çalışmaları sırasında olabilecek iş kazası sonucu meydana gelebilecek ölüm, bedeni ve maddi zararlardan bizzat sorumludur. AKÇA MANTOLAMA montajın başlangıcından bitimine kadar çalışma alanında, şantiye sahasında, yasalar ve tüzüklerde yazılı olan tüm emniyet ve sağlık tedbirlerini almak zorundadır. Yapılan işin niteliğine uygun olarak çalışanlarını koruyucu donanımla çalıştıracaktır. AKÇA MANTOLAMA, montaj sırasında mevcut alt ve üst yapılar ile tüm taşınır ve taşınmaz mallara zarar vermemek için gerekli önlemleri alacaktır. Alınan önlemlere rağmen meydana gelebilecek tüm hasarlar ile üçüncü şahıslara verilebilecek zararlardan AKÇA MANTOLAMA,tek başına sorumludur.

MADDE 6: Dış Cephe mantolama ısı yalıtım başlamadan Önce tüm cephe yüzeyde bulunan eski pimaşların tamamı sökülecek dış cephe mantolama ısı yalıtın işlemi bittikten sonra eski pimaşlar tekrae yerine takılacaktır. Bu işlem sırasında yenilenmesi gereken kırık pimaş ve kelepçeler bina yönetimi tarafından alınacaktır. Firmamız sadece uygulama sorumludur.

MADDE 7:Klima sürgüleri 10 cm ileri ve geri hareket edebilir. Bu mesafesi mantolama için yeterli ise mesafenin yeterli olduğu klimalarda ekstra bir ücret alınmayacaktır. Ancak mesafenin yeterli olmadığı klimanın sökülmesi ve mantolama sisteminin üstüne taşınması gerektiği durumlarda klima başına 250 TL alınacaktır. Bu ücret klima sahibinden alınacaktır.

MADDE 8: Pencere denizliklerinin uzunluğu kontrol edilecek, mantolama ısı yalıtım sisteminin kalınlığına göre uzatılacaktır. Mermer, PVC ve denizlikler toplam fiyata dahil edilmemiştir. İş veren isterse ek ücret karşılığında yapılacaktır.

MADDE 9. Kullanılacak Malzemeler Filli Boya dalmaçyalı dış cephe mantolama ısı yalıtım paket sistemleri ile uygulama yapılacak EPS levhalar yapıştırma yolu ile kilit sistemi veya şaşırtmalı olarak cepheye uygulaması

Dübelleme

MADDE 10 : Her Bir levhaya 6 adet dübel kullanılacaktır. dübel kullanma şekli levhanın köşelerine birer adet levhanın ortasına iki adet dübel gelecek şekilde dübellelenecektir. ortalama metrekareye 12 adet dübel kullanılacaktır

MADDE 11: Tüm köşelere Fileli köşe Profili konulacaktır.

MADDE 12: 1.kat sıva harcı levhaları üzerine uygulaması sonra 160 gramlık:donatım filesi 10 cm birbirinin üzerine binecek şekilde ikinci kat sıva ile uygulaması yukarda başlayarak aşağıya kadar Cepheye uygulaması. bu işlemden sonra 1.kat kaplama Astarı uygulaması Sonkat tene dokulu mineral Kaplama Cepheye yüzey uygulaması. ve boyaya hazır hale getirilecektir.

MADDE 13: Filli Boya 1.Kat kaplama Astar cephe yüzeye uygulama yapılacak Bine Yönetimi tarafından Boya rengi seçilecek, daha sonra 2 Kat Filli Boya yeni nesil Amphisilan silikon esaslı buhar geçirgenliği yüksek,Su iticiliği yüksek, kendi kendini temizleyebilen, mat, fotokatalitik özelliği ile uzun süre temiz kalan, mantar, yosun ve küfe karşı dirençli dış cephe boyası uygulama yapılarak boya uygulama işi tamamlanacaktır.

MADDE 14: Kaplama Astarı: Son kat dekoratif kaplamanın, donatılı ısı yalıtım sıvası üzerindeki aderansını artırmak için, akrilik bağlayıcılı, özel dolgulu astar kullanılacaktır.

MADDE 15: Son Kat Dekoratif Kaplama: Donatı sıvası katı üzerine, sistemi dış etkenlere karşı korumak ve estetik sağlamak amacıyla çimento esaslı, elyaf takviyeli, su itici, üzeri boyanabilen tane dokulu mineral kaplama kullanılacaktır.

MADDE 16: Son Kat Dış Cephe Boyası: Mineral kaplamanın boyanması amacıyla silikon emülsiyon esaslı, buhar geçirgenliği ve su iticiliği yüksek, silikonlu dış cephe boyası kullanılacaktır.

MADDE 17: Yapılacak işlerin tamamı, malzeme ve İskele + nakliye, işçilik, işçi SSK giriş ve güvenliği tüm giderler tarafımıza ait olacak

MADDE 18: İş esnasında oluşabilecek iş kazalarından firmamız sorumludur.

MADDE 19: Çalışma esnasında pencere camlarının kırılması vs gibi zararlardan firmamız sorumludur.

MADDE 20: Çalışma esnasında çıkan atık ve çöpler uygun yere toplanıp etrafa dağılması önlecek, yerler korunacak, iş bitiminde yerler ekibimiz tarafından temizlenecek, çıkan molozlar tarafımızca atılacaktır.

MADDE 21: Her cephe işlemi bittikten ve iskele diğer cepheye taşınırken çalışılmış bölgede çevre temizliği yapılacak ve oluşan molozlar ekibimiz tarafından kaldırılacak.Yapılacak işin takibini AKÇA MANTOLAMA yetkili elemanları yapacak.

MADDE 22: Ekibimiz toplum ve etik kurallarına hassasiyet göstererek çalışacak ayrıca iş veren ve kat sahiplerinin uygun görmediği işçi/işçiler çalıştırılmayacaktır.

MADDE 23: İş sahasına aktarılan demirbaş ve sarf malzemeler için işveren tarafından kapalı, yeterli büyüklükte ve kapısı kilitli bir alan tahsis edilecektir.

MADDE 24: Yükleyicinin ihtiyacı olan elektrik ve su ihtiyaçları iş veren tarafından bedelsiz olarak karşılanacaktır.

Ücretsiz Keşif İçin Bize Ulaşın!