BLOG

Dış Cephe Mantolama Isı Yalıtım Bir kere yapılır. doğru Yapılırsa 4 mevsim konfor 4 mevsim kazanç demektir. Ekonomiktir uzun ömürlüdür ortalama %50 enerji tasarrufu sağlar. 2 veya 3 yıl içerisinde maliyetini karşılar dış cephelerden gelen Nem ve Rutubet  gibi  sorunları ortadan kaldırır. Dış Cephe Kaplama, Drenaj, Çatı Tamir ve Bakım, Duvar Çıtası Dekorasyon Kaplama, İzolasyon, Söve Uygulama, Mermer Uygulama, Fayans Uygulama, Dış Cephe Boyama, Alçı ve Sıva Uygulama, Su Yalıtımı, Zemin Güçlendirme ve binanıza değer katacak diğer ek uygulamalar hakkındaki bilgilere yazılarımızda ulaşabilirsiniz.

Bahçeşehir Mantolama m2 Fiyatları

MADDE 1. TARAFLAR ve AMAÇ

SÖZLEŞME KONUSU VİLLANIN DIŞ CEPHE MANTOLAMA, ÇATI İŞİ, İÇ CEPHE BOYA UYGULAMASI VE SÖZLEŞMEDE YAZILI DİĞER İŞLERİ. Bir tarafta Mehterçeşme Mah. Cumhuriyet Caddesi 1953 Sokak No: 5/A Haramidere  Esenyurt / İSTANBUL adresinde ikamet eden AKÇA MANTOLAMA İZOLASYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, diğer taraf  İstanbul Adresinde ………… arasında, sözleşme konusunu teşkil eden iş ile ilgili haklar, yükümlülükler ve diğer her türlü münasebetleri düzenlemek için aşağıdaki şartlar dâhilinde tanzim, kabul ve imza edilmiştir.

MADDE 2. Dış cephesine güvenlikli iş iskelesi kurulumuna başlamadan önce iskelenin altına branda serilecek daha sonra iskele kurulmaya başlanacak. Dış Cephelerde bulunan siding kaplamalar sökülecek, varsa kırık ve çatlaklar altı boşalmış tüm sıvalar kolon ve kirişler balkon tavanları hasar görmüş yerlerin tamamı kırılıp onarılacak. Mantolamaya ısı yalıtım başlamadan önce yüzeyde bulunan Aparatlar, Kelepçeler ve Yağmur iniş boruları, klima bağlantıları vb. bağlantılar sökülerek mantolama ısı yalıtım sisteminin üzerine taşınacak şekilde ayarlanacaktır.

MADDE 3. Özellikle kapı pencere kenarları, kolon-kiriş bileşim noktaları ve kiriş-döşeme geçişlerine denk gelen noktalar üzerine iki levhanın birleşim noktası gelmeyecektir. Sıva çatlaklarının daha çok oluştuğu bu tip noktaların üzeri yekpare bir levha ile kaplanacaktır. Ayrıca levhaların üst üste döşenmesi esnasında da şaşırma prensibine uyulacaktır. Yapıların köşelerinde ise farklı yönden gelen levha kenarlarının yine şaşırtmalı uygulanması sağlanacaktır Isı yalıtım yapıştırıcısı, paket etiketlerinde belirtilen karışım oranlarında su ilave edilerek ve uygun bir matkap ve karıştırma ucu yardımı ile homojen olarak karıştırılmalıdır. Sertleşmiş malzeme kesinlikle su ile tekrar yumuşatılarak kullanılmalıdır.

DÜBELLEME

MADDE 4. Her bir levhaya 6 adet dübel kullanılacaktır. Dübel kullanma şekli levhanın köşelerine birer adet, levhanın ortasına iki adet dübel gelecek şekilde dübellelenecektir.  Ortalama metrekareye 12 adet dübel kullanılacaktır.

MADDE 5. Tüm köşelere Fileli Köşe Profili konulacaktır. Köşe profilleri işlemi, yapının tüm köşeleri ile kapı ve pencere gibi köşe oluşturan her noktada uygulanacaktır. Filelemeye yine bu köşe noktaların güçlendirilmesi ile başlanacak ve yapının tamamı filelenecektir. Fileli sıva kalınlığında alt sıva tabakası çelik mala ile yüzeye yayılacak daha sonra üzerine file fazla bastırılmadan yapıştırılacaktır.

MADDE 6. 1.kat sıva harcı levhaları üzerine uygulamasından sonra 160 gramlık donatım filesi 10 cm birbirinin üzerine binecek şekilde, ikinci kat sıva uygulaması yukarıdan başlayarak aşağıya kadar Cepheye uygulanacaktır. Bu işlemden sonra 1.kat kaplama astarı uygulaması yapılacaktır. Son kat tane dokulu mineral kaplama cepheye yüzey uygulaması yapılacaktır ve boyaya hazır hale getirilecektir.

MADDE 7. Filli Boya Silikonlu Esaslı Diş Cephe Boya Yapılması: Villa sahibi tarafından seçilecek renge uygun 1.Kat kaplama Astar cephe yüzeye uygulaması yapılacak. Binanın sahibi tarafından boya rengi seçilecek, daha sonra 2 kat silikonlu dış cephe boyası yapılarak boya uygulama işi tamamlanacaktır.

MADDE 8. AKÇA MANTOLAMA Sözleşme yer alan, iş ile ilgili her aşamada malzeme, nakliye ve montaj esnasında olabilecek her türlü hasardan sorumludur. AKÇA MANTOLAMA İmalat ve montaj İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü ve tüm kanun ve yönetmelikleri eksiksiz olarak hükümlerini yerine getirmekle yükümlüdür. AKÇA MANTOLAMA Bu iş için istihdam edeceği personelin çalışmaları sırasında olabilecek iş kazası sonucu meydana gelebilecek ölüm, bedeni ve maddi zararlardan bizzat sorumludur. AKÇA MANTOLAMA montajın başlangıcından bitimine kadar çalışma alanında, şantiye sahasında, yasalar ve tüzüklerde yazılı olan tüm emniyet ve sağlık tedbirlerini almak zorundadır. Yapılan işin niteliğine uygun olarak çalışanlarını koruyucu donanımla çalıştıracaktır. AKÇA MANTOLAMA montaj sırasında mevcut alt ve üst yapılar ile tüm taşınır ve taşınmaz mallara zarar vermemek için gerekli önlemleri alacaktır. Alınan önlemlere rağmen meydana gelebilecek tüm hasarlar ile üçüncü şahıslara verilebilecek zararlardan AKÇA MANTOLAMA tek başına sorumludur. Ayrıca AKÇA MANTOLAMA çalışanlarının üçüncü kişilere vereceği zararlardan dolayı doğacak cezai ve hukuki sorumluluklardan da sorumludur. İşveren, yukarıda sayılan olaylar nedeniyle sorumlu tutulamaz.

MADDE 9. YÜKLENİCİNİN ÇALIŞTIRACAĞI İŞÇİLER VE İŞÇİ HAKLARI

Çalışanların özlük hakları öncelik taşımaktadır. Bu nedenle AKÇA MANTOLAMA çalıştırdığı işçilerini SGK’ya kaydettirecek, ücretlerini aylık bordrolarla zamanında ödeyecektir. AKÇA MANTOLAMA ücretlerden yapılan stopaj kesintileri ile aylık SGK primlerini zamanında Vergi Dairesi ve SGK’ya yatıracak ve bu işlemlere ait belgelerin fotokopilerini İşveren’e verecektir. İşçi hakları: Yüklenici, bu işte çalıştırdığı bütün işçilerin SGK primleri ile tüm haklarını muntazaman ödeyecektir. İşçi alacakları konusunda T.C. Bayındırlık işleri Genel Şartnamesi ve İş Kanunu uyarınca hareket edilecektir. İş kazalarının sorumluluğu: Yüklenici personelinin (idare personel dahil), kasıt veya ihmal bulunması durumunda sebep olduğu her çeşit kaza sonucu; İş sahibi ile üçüncü şahıslara gelebilecek her türlü maddi ve bedeni hasarın sorumluluğu tamamen yükleniciye aittir. Yüklenici çalıştırdığı işçilerin emniyet kemerini temin edecek ve kullanılmasını sağlayacaktır. Yüklenici çalışmaları sırasında kendi işinin ifası ile ilgili olarak her türlü kazalara karşı önlemini almakla yükümlüdür. İş güvenliği ile ilgili yüklenicinin koymuş olduğu güvenlik levhalarında belirtilen kurallara uyulmasını sağlayacak ve bu levhalar hiçbir şekilde kaldırılmayacak veya yeri değiştirilmeyecektir. Kat maliklerinin bu levhalara uyumu iş sahibince sağlanacaktır. İskele, merdiven, çalışma platformu gibi yerlerde gerekli emniyet tedbirleri alınmadan çalışmaya başlanmayacaktır.

MADDE 10. KULLANILACAK MALZEME VE İŞİN TANIMI VE ANALİZİ

MADDE 11. FİYAT ÜCRET ve VERGİLERLE RESİMLERDEKİ ARTIŞLAR

Sözleşmenin imzasından sonra meydana gelebilecek malzeme +işçilik veya benzeri bir fiyat artışı için AKÇA MANTOLAMA ya herhangi bir fiyat farkı ödenmeyecektir.

MADDE 12. Pencere denizliklerinin uzunluğu kontrol edilecek, mantolama ısı yalıtım sisteminin kalınlığına göre uzatılacaktır. Uygulayıcının önerisi doğrultusunda mevcut denizliklerin değiştirilmesi ya da mermer, PVC vb. esaslı denizlik uzatma aparatlarının kullanılması işverenin kararına bağlıdır. Denizlik uzatmalarındaki detay çözülmeden uygulamaya başlanmamalıdır.

MADDE 13. Kaplama Astarı: Son kat dekoratif kaplamanın, donatılı ısı yalıtım sıvası üzerindeki aderansını artırmak için, akrilik bağlayıcılı özel dolgulu astar kullanılacaktır.

MADDE 14. Son Kat Dekoratif Kaplama: Donatı sıvası katı üzerine, sistemi dış etkenlere karşı korumak ve estetik sağlamak amacıyla çimento esaslı, elyaf takviyeli, su itici, üzeri boyanabilen tane dokulu mineral kaplama kullanılacaktır.

MADDE 15. Son Kat Dış Cephe Boyası: Mineral kaplamanın boyanması amacıyla silikon emülsiyon esaslı, buhar geçirgenliği ve su iticiliği yüksek, silikonlu dış cephe boyası kullanılacaktır.

MADDE 16. Yapılacak işlerin tamamı, malzeme ve İskele + nakliye, işçilik, işçi SSK giriş ve güvenliği ve tüm giderler Akça Mantolama Şirketine ait olacaktır.

MADDE 17. İş esnasında oluşabilecek iş kazalarından firmamız sorumludur.

 MADDE 18. Çalışma esnasında pencere camlarının kırılması vs gibi zararlardan firmamız sorumludur.

MADDE 19. Çalışma esnasında çıkan atık ve çöpler uygun yere toplanıp etrafa dağılması önlenecek, yerler korunacak, iş bitiminde yerler ekibimiz tarafından temizlenecek, çıkan molozlar tarafımızca atılacaktır.

MADDE 20. Her cephe işlemi bittikten ve iskele diğer cepheye taşınırken çalışılmış bölgede çevre temizliği yapılacak ve oluşan molozlar ekibimiz tarafından kaldırılacak. Yapılacak işin takibini AKÇA MANTOLAMA yetkili elemanları yapacak.

MADDE 21. Ekibimiz toplum ve etik kurallarına hassasiyet göstererek çalışacak, ayrıca iş veren ve kat sahiplerinin uygun görmediği işçi/işçiler çalıştırılmayacaktır.

MADDE 22. Kullanılacak tüm ürünler birinci kalite ürünleri olup asla ikinci kalite ürün kullanılmayacak ve tespiti halinde malzeme derhal iş sahasından uzaklaştırılacaktır. Eğer istenirse ürünlerin TSE belgeleri idareye teslim edilebilir.

MADDE 23. İş sahasına aktarılan demirbaş ve sarf malzemeler için işveren tarafından kapalı, yeterli büyüklükte ve kapısı kilitli bir alan tahsis edilecektir.

MADDE 24. Yükleyicinin ihtiyacı olan elektrik ve su ihtiyaçları iş veren tarafından bedelsiz olarak karşılanacaktır.

MADDE  25. SON MADDE. Bu Sözleşme, bu madde dahil 2 (iki) nüsha olarak tanzim edilmiş, taraflarca okunarak 03/07/2021 tarihinde imzalanmıştır.

Neden Akça Mantolama?

    1999 yılında faaliyete geçen Akça Mantolama dış cephe mantolama, çatı aktarma, izolasyon, iç ve dış cephe boyama gibi alanlarda yenilikçi çözümler sunan, güçlü altyapısı ile müşteri memnuniyetini baz alan çalışmalarıyla ısı yalıtım sektöründe lider uygulayıcı firma haline gelmiştir.

Kurumsallaşma sürecinde gereksinim duyulan ve yenilikçi altyapısı ile sektöre farklı bir soluk getiren Akça Mantolama iş uygulama biçimi olarak yenilikçi ve çevreci çözümleri kendine prensip edinmiş, kendisini müşterilerinin istek ve arzuları ile geliştirmeye çalışan ve bugüne kadar gerçekleştirdiği sayısız uygulamada yaşadığı süreçleri kendi kurumsal hafızasına kaydederek müşterilerinin beklentilerini en üst düzeyde karşılamanın yollarını arayan bir markadır.

Paylaş

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Ücretsiz Keşif İçin Bize Ulaşın!