Akça Mantolama > Drenaj Hizmetleri

Drenaj Hizmetleri

Bina Drenaj Nasıl Yapılır? Drenaj Nedir? Drenaj Çeşitleri Sanal Şantiye Drenaj Nedir Drenaj yüzey ve yer altı sularının toplanması, kontrol altına alınması ve fazla suların boşaltılması, uzaklaştırılması işlemidir. Drenaj yüzey drenajı ve yer altı drenajı olarak ikiye ayrılır. Yüzey drenajında toprağın üstündeki suyun takibi, kontrolü, yer değiştirmesi, toplanması ve düzenliliği söz konusuyken yer altı drenajında toprağın üstündeki suların takibi, kontrolü, yer değiştirmesi, toplanması ve düzenliliği söz konusudur. Buna bağlı olarak yüzey drenajı ile sürekliliği olan (kar, yağmur gibi) suların yapılara zarar vermeden yüzeyden uzaklaştırılması amaçlanırken yer altı drenajı ile zemin kitlesinin su düzeyinin tehlikeli boyutlara gelmesi engellenir, gelmiş ise düşürülür.

Drenajda Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir Drenaj Nasıl Uygulanır

Drenaj sorununun çözülebilmesi için öncelikle planlama çalışması yapılmalıdır. Yüzey drenajında kullanılan tesisler şunlardır; kenar hendekleri, kafa hendekleri, menfezler ve köprüler. Kenar hendekleri; yol yüzeyinden gelen sular ile civardaki araziden yola doğru akan suların biriktirilip uzaklaştırılması şeklinde uygulanırlar. Kafa hendekleri; erozyona elverişli olan bir arazide, yamaçlardan gelen yağış ve sızıntı sularının yarma şevlerini bozup sürüntü maddelerinin kenar hendeğini doldurmasını engellemek amacı ile yarma şevinin üst çizgisine en az 4 m mesafede olmak üzere şev boyunca inşa edilerek uygulanırlar. Menfezler, boru menfezler, kutu menfezler, kemerli menfezler, tabliyeli menfezler olarak dörde ayrılır.

   Yer altı drenajında takip edilmesi gereken çalışma planı ise şudur; arazi araştırması, zemin araştırması, sondaj, yer altı suyunun gözlenmesi, analiz ve değerlendirme. Yeraltı drenajında kullanılan tesisler şunlardır; kör, borulu, kılçık drenler.

   Drenaj Uygulamasının Aşamaları;

   Yapı etrafında bulunan ve çalışmaya engel olabilecek ağaç ve bitki türleri sökülerek başka bir yere dikilir.

   Kepçeyle ya da el ile kazma işlemine başlanır.

   Temel logara olan uzaklık ve uzaklığın eğimi kontrol edilir.

   Derinliği ortalama 1,7 m olan bir tranşe açılır.

   Temelin alt seviyesine kadar kazı yapılır.

   Yapının duvarları temizlendikten ve yıkandıktan sonra kuruması için beklenir.

   Çıkan fazlalık hafriyat döküm yerine sevk edilir.

   Kuruma gerçekleştikten sonra zeminde sıvı membran uygulamasına başlanır.

   Cam elyaflı ve keçeli bir malzeme ile ek yerleri 20- 30 cm olarak üst üste getirildikten sonra mebran işlemi uygulanır.

   Drenflex drenaj borusunun üstüne ya da temel kirişi altına yastıklama tekniği ile döşenir.

   Drenflex borusunun üstüne geotekstil malzemesi serilerek mıcır dolgusu gerçekleştirilir.

   Membranın zarar görmemesi için subasman kotu ile drenfileks borusuna kadar olan kısma drenaj levhası dizilir.

   Bu işlemler tamamlandıktan sonra tesisatlara herhangi bir zarar verilmişse onarılır.

   Açılmış olan tranşe doldurulur.

   Yapının çevresine 50 cm genişliğinde tretuvar betonu yapılır.

   Tretuvar betonunun üzerine oluklu karo taşı döşenir.

   Drenflex ve çatı inişleri ile yağmur suyu bacası bağlantıları dikkatle yapılır.

   Yapı girişi eski haline getirildikten sonra test işlemi gerçekleştirilir ve proje teslim edilir.

Drenajda Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir

   Yüzey suyu drenajında dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır;

   Ülkemizdeki yüzey suları fazla kil taşıdığı için yüzey suları doğrudan yer altı suyu drenaj sistemine verilmemelidir. Yüzey suları orta refüj ve yarma hendeklerinde kanallarda toplanmalı, teknik ve çevresel şartların izin verdiği ölçüde yüzeyden akıtılmalıdır. Kanallarda toplanan sular mümkün olduğu kadar yarmalarda; hendekten veya sızdırmaz büzlerden, orta refüjde; öncelikle menfezlerden deşarj edilmelidir. Yüksek akış hızı olan yerlerde hızı azaltmak için düşü yapıları gibi önlemler alınmalıdır.

Ücretsiz Keşif İçin Bize Ulaşın!