Akça Mantolama > Drenaj Hizmetleri

Drenaj Hizmetleri

Drenaj Nedir  Nasıl Yapılır

Drenaj işlemine başlamadan önce binanın 4 tarafına 1 metre genişlikte binanın  temelinin 60 cm altına inecek kadar  bir çukur kazılacak çukur kazma işlemi bittikten sonra binanın temel duvarı jet su tabancası ile yıkanacak ve kirden  arındırılacak temelin duvarına 4m mebran uygulaması yapılacak ve sonrasında üzerine 4cm sert mavi köpük yapıştırılacak ardından kazılan çukurun zeminine 2m 10 15 cm  çakıl serilecek ve drenaj suyunun sağlıklı tahliye edilmesi için çakıla su terazi ile  eyim verilecek ve üzerine drenaj borusu yerleştirilecektir drenaj borusu logara bağlanacaktır drenaj borusu drenaj örtüsü ile örtülecek ve drenaj borusunun üzerine 15 20cm çakıl dökülecek  üzerine toprak atılacaktır  2,3 hafta boyunca sulama yapılarak toprağın oturması sağlanıp işlem tamamlanacaktır toprak çöktükten sonra binanın 4 tarafına ızgara demir yapılacak bu demirler binanın 4 tarafına binaya montaj edilecek bu işlemler bittikten sonra c35 hazır beton dökülecek ve betona su eyimi verilecek               

  1. BİNA BODRUM DUVARLARI VE TEMELLERİNİN DIŞTAN DRENAJI

1.1. Binanın drenaj yapılacak duvar dibindeki varsa kaplamalar sökülür.

1.2. Alt toprak, temel kotuna inilecek derinlikte kazılıp, duvar ve temel açığa çıkarılır. Çıkan toprak, daha sonra kullanılmak üzere istiflenir.

1.3. Açılan bölümlerde ortaya çıkan duvar yüzeyi temizlenip, toprak, kir vs.’den arındırılır. Korozyona maruz kalmış kısımlardaki gevşek ve ayrık beton parçaları sökülüp, alttan çıkan demir donatılar tel fırçalar ile temizlenip, üzerlerine SİKAMONOTOP 610 korozyon önleyici harç uygulanır.  

1.4. Onarımı tamamlanan yüzeylere 4,00mm. kalınlıkta, 1 kat BTM mamulü POLİBİT P 4000 membran, ısıtılarak su yalıtımı olarak tüm yüzeylere kaplanır.

1.5. Kaplanan membran tabakasının üzerine 3 cm. kalınlıkta, beyaz renk, 16 dansite EPS strafor levhalar kaplanır. EPS levhaların üzerine drenaj levhaları konur.

1.6. Drenaj hattı alt tabanına, 5-10 cm. kalınlıkta 2-3 numara çakıl serilip üzerine 100 mm.lik PVC Drenflex drenaj boruları döşenip, borular drenaj hattı boyunca uzanıp, uygun bir gidere bağlanır. Boru üzerine örgüsüz geotekstil keçeler çekilip yine 2-3 numara çakıl serilerek kapatılır.

1.7. Drenaj hatlarının üzerine, kazı esnasında çıkartılan toprak doldurulup, artan dolgu, çuvallanarak binadan uzaklaştırılır.

1.8. Drenaj işlemi sonrasında, bina etrafına blokaj yapılıp varsa sökülen kaplamalar tekrar döşenir veya yeni tretuvar yapılır.

1.9. Drenaj ve temel yalıtım işlemleri sonrası çıkacak moloz ve atıklar binadan uzaklaştırılır.

2. SU GELEN DUVARIN İÇTEN YALITIMI

Bitişik nizam binalarda, iki binanın arasından su gelmesi durumunda ve dıştan drenaj yapmanın mümküm olmadığı durumlarda içten drenaj yöntemi uygulanır. 

2.1. Su alan duvar veya duvarların dip kısmındaki zemin kazılıp, bu kısımlara yer altında kalacak şekilde su toplama kuyuları yapılır.

2.2. Kuyular, temel sistemi el veriyorsa birbirlerine drenflex borular ile bağlanır. 

2.3. Su gelen duvarlara 3 cm. kalınlıkta eps beyaz renk nem kesici straforlar, serbest olarak döşenir. Nemin sağlıklı tahliyesi için straforlar yapıştırılmamalıdır.

2.4. Mevcut duvar, belli aralıklarla delinip, duvara gelen su ve nemin yeni yapılacak kanala tahliyesi sağlanır.

2.5. Duvar önüne 8 lik tuğla örülüp, tuğla ile duvar arası kanal şeklinde harçlanır ve toplama kuyusuna bağlantıları yapılır.

2.6. Ana toplama kuyusuna 1 adet dalgıç pompa takılıp, su uygun bir yere tahliye edilir.

2.7. Kuyuların üzerlerine sac veya beton kapaklar yapılır.

2.8. Örülen duvarın üzerine sıva yapılıp boyanır.

Ücretsiz Keşif İçin Bize Ulaşın!