Akça Mantolama > Bina Drenaj Hizmetleri

Drenaj Nedir? Hangi Durumlarda ve Nasıl Yapılır?

 Drenaj çalışması. yapı ve binaların en temel su yalıtım uygulamalarından biridir. Bina çevresindeki suyun toplanarak, yapıya ulaşmadan tahliye edilmesi de denilebilir. Drenaj çalışması hem bina sağlığı için hem de dayanıklılık için oldukça önemli bir işlemdir. Kar, yağmur suyu, toprak altında biriken su gibi birçok farklı şekilde binaların iç ve dış cephelerine zarar verebilen durumlardan binalarınızı korunmak için gerekli fizibilite çalışması yapılarak, gerekli malzemeler tedarik edilmeli ve drenaj uygulamaları gerçekleştirilmelidir.

Yapılan drenaj uygulamalarında, dış duvarlardan temele sızan sular ya da yeraltı suları bina ve altyapı elemanlarına zarar vermemesi için özel bir borulama ve filtre sistemi ile toplanır, gerekli eğimin sağlanması ile binadan uzaklaştırılır. Drenaj Türleri Nelerdir?

Yapı ve binaların sudan etkilenmemesi için yapılan drenaj işlemlerinde, konfor ve sağlamlık düzeyi artırılması amaçlanır. Drenaj hizmetleri yapısal olarak İç Drenaj ve Dış Drenaj şeklinde ikiye ayrılır. Drenaj çeşidinin seçilme işlemi konutların konumları ve çevre sınırları baz alınarak gerçekleştirilir.

Drenaj Nasıl Uygulanır?

Yapı ve binalarınızın çevresine uygulanan dış drenaj çalışmalarında su sızıntılarını önlemek için birçok farklı malzeme ve materyal kullanılır. Yapılan drenaj uygulamalarında, dış duvarlardan temele sızan sular ya da yeraltı suları bina ve altyapı elemanlarına zarar vermemesi için özel bir borulama ve filtre sistemi ile toplanır, gerekli eğimin sağlanması ile binadan uzaklaştırılır. Poliüretan esaslı malzemeler, çimento esaslı malzemeler ve bitüm esaslı malzemeler, dış drenajda en sık tercih edilen ürünlerdir.

 

Drenaj nedir? Drenaj ne işe yarar? Drenaj hangi durumlarda yapılır? Drenaj nasıl yapılır? Drenaj neden yapılır? Drenaj çeşitleri nelerdir? Dış drenaj uygulamaları nelerdir? İç drenaj uygulamaları nelerdir? Drenaj hangi durumlarda yapılır? Drenaj neden takılır? Drenaj hakkında merak ettiğiniz veya aklınıza gelen bütün sorularınızı sizler için cevaplandırıyoruz.

Drenaj Nedir?

Drenaj, değişik yapılarda veya arazide fazla suyun birikmesini engellemek amacı ile suyu en hızlı şekilde tahliye etmek için uygulanan yöntemdir. Yani suyu tahliye etmek için açılmış olan kazıya drenaj adı verilmektedir. Tahliye işlemini gerçekleştirmek amaçlı kullanılan boruya ise tahliye borusu adı verilmektedir.

Bu parçaların hepsi bir araya gelerek bölgede duyun birikmesi engellenir. Bu sayede bu arazi yapılan yapıların daha sağlıklı bir şekilde kullanılması sağlanmış olur.

Drenaj özellikle temellerde konutları yeraltı ve yüzeysel suların yol açacağı zararlardan korumak amaçlı yapılmaktadır.

Drenaj Ne İşe Yarar?

Drenaj pek çok değişik yapı üzerinden ele alınıp tasarlanmaktadır. Bununla birlikte drenaj hattı ve drenaj borusu ile birlikte drenaj değişik parçalar üzerinden aşamalı olarak hazırlanmaktadır.

Bu sayede yapılarda ve arazilerde su birikmesi önlenmiş olur. Özellikle bazı hava durumlarda acil bir durum söz konusu olduğu zaman suyun birikmesine ve taşmasına da engel olmaktadır.

Drenaj Nasıl Yapılır?

Drenaj kuyu açılarak gerçekleştirilen bir uygulamadır. Drenaj kuyuları genellikle en az 2 metre derinlikte ve ortalama 50*50 santimetrelik boyutta açılmaktadır.

Drenaj kuyusunun açılma işlemi tamamlandıktan sonra ise harç kullanılmadan moloz ve taş duvar örülür. Ardından üzeri ya beton ya da sacdan yapılmış olan bir kapak ile kapatılır. Drenaj yapılış uygulamasına göre iç drenaj veya dış drenaj olarak ikiye ayrılmaktadır.

İç drenaj; çoğunlukla dış drenajın yapılması mümkün olmadığı zamanlarda uygulanan bir uygulamadır. Bodrum katlarında gerçekleştirilen iç drenaj, genel yapı nedeniyle binanın merkezinin yerine bodrum katı döşemelerinin olduğu yere kuyu açılır. Kuyunun açılmasının ardından harç kullanılmadan moloz ve taş duvar örülür. Üzerine ise saç veya betondan yapılma kapak örtülerek işlem tamamlanır. Yapım sırasında iç drenaj için ilk olarak yapımı gerçekleştirilen kuyunun ardından otomatik olarak çalışan bir su motoru yerleştirilmektedir.

Suyun dökülecek olduğu kısma bir ucu bağlanır ve diğer ucu ise motoruyla bağlantılı olacak şekilde drenaj kuyusuna indirilen su borusuna takılmaktadır. Borunun kuyuya indirilmesi sırasında oldukça dikkatli olunmalıdır. Su borusunun kuyu tabanına tam olarak değmemesi gerekmektedir. Bunu sağlayabilmek için 15 veya 20 santimetrelik bir boşluk bırakılması halinde uç kısmına da süzgeç takılması gerekmektedir. Bu sayede zeminden sızan su, yapının bodrum katındaki taban seviyesinin üzerinden 50 santimetrelik bir seviyeye ulaştığı zaman su pompası çalışarak biriken suyu dışarıya atar.

Dış drenaj; iç drenaj uygulamasına benzer bir yapıdadır. Dış drenaj uygulamasının iç drenaj uygulamasından tek farkı yapının çevresine yapılmasıdır.

Yapının temel duvarları arasına 50 veya 100 santimetre arasında dışarı yapılan 50 santimetre derinlikte bir kanal açılmasıyla olur. Açılan bu kanalın taban kısmına ise 20 santimetrelik bir çaptaki beton veya kil künkler belirli aralıklar ile yerleştirilir. Açılmış olan kanal içerisine künk yüksekliğinin yarısına gelecek şekilde kil dolgu soldurulması söz konusudur. Dış drenaj işleminde yüzeye yakın olan kısımlar kum ile kapatılmaktadır.

Drenaj Uygulamasının Aşamaları Nelerdir?

Drenaj uygulamasının yapılacağı konut çevresinde bulunan ağaç veya benzeri bitkilerinin sökülüp başka bir yere dikilmesi gerekmektedir. Drenaj işlemi için kepçe ve el kazı malzemelerinin olması gerekmektedir. Drenaj uygulamasına kepçe ve kazı malzemeleri ile başlanmaktadır. Drenaj işlemi sırasında ana logolara uzaklığı ve bu uzaklığın eğimi gözden geçirilmelidir.

Açılacak olan kuyunun ortalama derinliği 1.7 metre kadar olması gerekmektedir. Genişliği konusunda ise serbest çalışılabilir. Yapılan olan kazı temelin alt seviyesine kadar yapılmalıdır.

Bina duvarlarını temizleyip yıkadıktan sonra kurumaya bırakmanız gerekir. Fazla kalan hafriyat döküm yerine gönderilmektedir. Duvar ve temelin kuruması tamamlandıktan sonra zeminde sıvı membran uygulamasına geçilmektedir. Daha sonra PP3000 cam elyaflı ve keçeli bir malzemeyle ısıtma yardımı yapılacak olan ek yerleri 30 santimetre kadar üst üste getirilerek membran uygulaması yapılır. Ayrıca 100’lük drenflex drenaj borusunun temelinin üzerine yastıklama tekniği ile döşenmesine başlanır. Konulan drenflex borusu üzerine geotekstil malzemesi kullanılarak mıcır dolgusu yapılmaktadır.

Su izolasyonu, duvar ve mebranın zarar görmesini engellemek amacıyla subasman ile drenfileks borusuna kadar levha yerleştirilmektedir. Bütün bu işlemler yapılırken bina tesisatı eğer zarar görmüşse zarar gören yerler anında onarılmaktadır. Açılan kuyunun doldurması işlemine başlanır. Ayrıca bina etrafına 50 veya 80 santimetrelik genişliğinde tretuvar betonu yapılmaktadır. Tretuvar betonu üzerine ise karo taşları döşenmektedir. Daha sonra bahçe ve konut girişi eski haline getirilerek işlem tamamlanır. Test işleminin ardından projenin teslimi de yapılmış olur.

Drenaj Sistemlerinin Önemi Nedir?

Belli bir yağış sonrasında biriken fazla su yapılara veya yetiştirilen bitkilere zarar vermektedir. Bununla birlikte ciddi problemlere yol açmaktadır. Drenaj uygulamasın yapılmamış olan yapılarda genellikle yalıtım problemleri zaman içerisinde ortaya çıkmaktadır. Bitkilerde ise kök çürümesine yol açmaktadır. Hatta bu durum bir bitkinin veya ağacın ölmesine de neden olmaktadır.

Bu nedenle yapılacak olan drenaj projesi sayesinde bu tarz problemlerin önüne geçebilirsiniz. Güzel bir planlama sayesinde güvende olabilirsiniz.

Yapılan yapıların daha uzun ömürlü olabilmesi için drenaj uygulamasının yapılması oldukça büyük bir önem taşımaktadır. Yapıların sudan etkilenmesi zaman içerisinde çöküntüye neden olabilmektedir. Binaların yapımı sırasında toprak altında kalan bölgelerde yani temel kısımlarında yalıtım uygulamasının yapılması gerekmektedir. Yalıtım uygulaması yapılırken yalıtım uygulamasının türevi çimento ve poliüretan esaslı ürünler kullanılabilir.

Binaya drenaj yapıldıktan sonra binaya çarpacak olan basınçlı su miktarının azalması sağlanır. Bu sayede binanın ömrü daha uzun olur. Sağlıklı bir drenaj işlemi yapabilmek için temel kotuna ulaşılması gerekmektedir. Hatta gerekirse temel kotunun minimum 50 santimetre kadar altına inip sistemi oluşturabilirsiniz. Üzeri delikli olan boruların üzeri keçe ile kapatılmalıdır. Bu delikler, çamur benzeri yapı malzemelerinden dolayı tıkanmaması için keçe boruları etrafına çepeçevre dolandırılıp belirli bir eğim verildikten sonra kuyuda toplanır. Daha sonra kuyudan pompa yardımı ile binadan uzaklaştırılması gerekir.

Sağlık bir drenaj işleminin yapılabilmesi için temel kotunun altına inmek gerekmektedir. Temel kotunun altına indikten sonra altına geçirimsiz bir yüzey elde edilip drenaj borularının yerleştirilmesi gerekir. Drenaj boruları yerleştirildikten sonra üzeri ise mıcır kapama işlemi ile kapatılmalıdır.

Binaya altına drenaj işlemiş yapıldıktan sonra bu yalıtım işleminin zarar görmemesi için XPS adı verilen ısı yalıtım levhaları ile korunması gerekmektedir. Bunun üzerine de tekrardan drenaj levhası yapılması gerekmektedir. Drenaj levhasının yapılmasının nedeni yüzeysel olarak gelen suların bina yalıtımına gelmeden drenaj levhası üzerinden süzülerek drenaj borusuna gönderilmesini sağlamaktır. Burada dikkat edilmesi gereken tek bir konu vardır. Su yalıtım uygulaması ile birlikte drenaj sistemi beraber çalışan ve koordine olan bir sistem olduğu için hiçbirinin tek başına yapılmaması gerekmektedir

Neden Biz?

Akça Mantolama; Dış Cephe MantolamaDış Cephe KaplamaAlçı ve Sıva UygulamaÇatı AktarmaÇatı Tamir ve BakımDış Cephe BoyamaDrenajFayansİzolasyonMermerSöveSu YalıtımıZemin Güçlendirme üzerine malzeme satışı ve uygulama hizmetleri konusunda tam 22 yıldır İstanbul başta olmak üzere Türkiye ‘nin her yerine gerek uzman kadromuz gerekse uygun fiyat avantajlarımız ile hizmet vermekte olan kurumsal bir inşaat firmasıdır.

Ücretsiz Keşif İçin Bize Ulaşın!